kinevezés

A kinevezés a közszolgálati jogviszony létesítésének eszköze: a jogviszony kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. A kinevezés – szemben a munkajog területén alkalmazott munkaszerződéssel, amely a munkáltató és a munkavállaló megállapodását tartalmazza – valójában egyoldalú munkáltatói jognyilatkozat, a munkavállaló a kinevezés tartalmát nem alakíthatja. A kinevezés érvényességi feltétele az írásba foglalás, elmulasztása miatt a kinevezés érvénytelenségére csak a közszolgálati tisztviselő hivatkozhat. A kinevezés fő szabályként határozatlan időre és teljes munkaidőre szól. Határozott időtartamú kinevezés tartósan távollévő tisztviselő helyettesítésére, esetenként szükségessé váló feladat elvégzésére vagy tartós külszolgálat ellátására adható. A kinevezésnek vannak un. kötelező tartalmi elemei (pl. besorolása, illetménye, munkavégzésének helye, stb.), melyek nélkül a kinevezés érvénytelen, de a kinevezési okmány egyéb kérdésekről is rendelkezhet. A kinevezéshez csatolni kell a közszolgálati tisztviselő munkaköri leírását.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 38.§, 43.§

Relációk