érdekegyeztetés

A törvény a közszolgálati érdekegyeztetés körében biztosítja a kormánytisztviselők szociális és gazdasági érdekeinek védelmét és szabályozza a szakszervezetek és a közigazgatási szervek kapcsolatrendszerét. A közszolgálati érdekegyeztetésnek két szintjét különböztetjük meg: a központi és a helyi érdekegyeztetést. Központi szinten két érdekegyeztető fórum működik. Az egyik az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT), amely valamennyi közszolgálati réteg egységes érdekegyeztető fóruma. A másik a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum (KÉF), amely a szűkebben vett közigazgatási érdekegyeztetés szerve. Ebben három tárgyalócsoport törekszik a vitás kérdések tárgyalásos rendezésére: a kormány, az országos önkormányzati érdekképviseleti szervezetek, valamint a kormánytisztviselők országos érdekképviseleti szervezeteinek delegáltjai. A helyi érdekegyeztetés a közigazgatási szerv vezetője és a szakszervezet választott tisztségviselője között zajlik.

Tudományterület:

Forrás:

György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015. 232-234. o.

Relációk