kiválasztási eljárás

A kiválasztási eljárás egy olyan eszköz, módszer, amelynek segítségével a közigazgatási szervek a lehető legjobb munkatársat próbálják kiválasztani a jelöltek közül egy közszolgálati állás betöltésekor. Sok fajtája ismeretes, gyakorta alkalmazzák a személyiségkutató elbeszélgetést, a meghívásos és a pályázati eljárást, a versenyvizsgát, a gyakornoki időt (próbaidőt), vagy az újabban terjedő kompetencia alapú kiválasztást. A közszolgálati tisztviselői törvény a lehetséges módszerek közül csak a pályázati eljárásra vonatkozóan tartalmaz néhány szabályt, de ezt sem teszi kötelezővé. Kimondja, hogy amennyiben jogszabály vagy a munkáltató döntése alapján pályázati eljárásra kerül sor, kinevezést adni csak olyan személynek lehet, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A Belügyminisztérium a közigazgatási szervek és a lehetséges pályázók tájékoztatásának elősegítésére toborzási adatbázist működtet.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 45. §. György-Hazafi-Horváth-Juhász-Kis-Linder: Közszolgálati életpályák, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013.67-74. o.

Relációk