jogviszonyváltás

A jogviszonyváltás – jogszabályi rendelkezés folytán bekövetkező – olyan változás, amelyben a munkáltató személye úgy változik meg, hogy a munkáltató egésze vagy egy része a közszolgálati tisztviselői törvény hatálya alól egy, a közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozó munkáltatóhoz kerül, ennek következtében munkatársainak jogviszonya közszolgálati tisztviselői jogviszonyból közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át. A főszabálytól eltérően nem alakul át annak a tisztviselőnek a jogviszonya, akivel a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint nem lehet jogviszonyt létesíteni (mert pl. nem felel meg a besorolási előírásoknak), hanem a törvény erejénél fogva megszűnik. Ekkor a tisztviselőnek végkielégítés jár. A jogviszonyváltást az általános jogutódlás egy speciális típusának tekinthetjük.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 72. §

Relációk