közszolgálati alkalmazott

A közszolgálati alkalmazott kifejezés tartalma mind a jogszabályokban, mind a szakirodalmakban, s még a nemzetközi gyakorlatban is sok bizonytalanság hordozója. Kérdés, hogy milyen ismérvek alapján tekinthetünk valakit közszolgálati dolgozónak. Egy – gyakorlatias – megközelítés szerint az a közszolgálati alkalmazott, akit a jogállását rendező jogszabály (általában törvény) annak minősít. Az elméletibb jellegű megközelítésben a közszolgálati alkalmazottak olyan szerveknél dolgoznak, amelyeket a köz (az állam, az önkormányzat) tart fenn részben vagy egészben (tehát költségvetési szervek), s ezek a köz érdekében vett feladatokat látnak el, közszolgáltatásokat biztosítanak, s gyakorta állami alapfeladatokat valósítanak meg. A közszolgálati alkalmazottak a pályát élethivatásnak tekintő dolgozók. Közszolgálati alkalmazottak: a közszolgálati tizsztviselők, az állami tisztviselők, az állami főhatalom szerveinek hivatalaiban, valamint egyes speciális jogállású központi szervekben alkalmazottak, a közalkalmazottak, a bírák, ügyészek, illetve a munkájukat segítő igazságügyi alkalmazottak.

Tudományterület:

Forrás:

György István: Közszolgálati jog, HVG ORAC 2007. 1.2.pont

Relációk