előmenetel

Az előmenetel a zárt(abb) közszolgálati modell központi eleme, ha úgy tetszik névadója (karrier-rendszer). A közszolgálati pragmatika számtalan eleme kapcsolódik hozzá, így az illetmény, a teljeítményértékelés és minősítés, a képzés-továbbképzés, vagy a fegyelmi felelősség (egyes büntetések miatt). Ismerünk automatikus és érdemeken alapuló előmeneteli rendszereket, előzőben főként az időmúlás, utóbbiban a szakképzettség, a rátermettség, a tehetésg a meghatározó (természetesen az időmúlás mellett). Az előmenetelnek a törvény szerint több fajtája van, így beszélhetünk a besorolásban, a címekben és a vezetői munkakörben való előmenetelről. A jól megtervezett, törvényben biztosított előmeneteli lehetőségeket garantáló előmeneteli rendszerek az egész aktív életkort felölelő életpálya modellt teremtenek.

Tudományterület:

Forrás:

György István: Közszolgálati jog,,HVG ORAC 2007. 117-133.o

Relációk