egyenlő bánásmód

Az egyenlő bánásmód azt jelenti, hogy hogy nem lehet különbséget tenni a dolgozók között, nem szabad hátrányos megkülönböztetést alkalmazni senkivel szemben. A törvény kiemeli a az egyenlő bánásmód megtartartásának követelményét az illetményekkel kapcsolatban. Alapelvnek tekinti, hogy egyenlő értékű munkákért egyenlő illetmények járjanak. A munka egyenlő értékének megállapítása során pedig különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, a tapasztalatot, felelősséget és a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni. A törvény szerint az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének következményeit orvosolni kell, amely nem járhat más közszolgálati tisztviselő jogainak megsértésével, csorbításával. Tehát ha az egyik dolgozó esetében megsérül az egyenlő bánásmód követelménye,, s azt orvosolni kívánják, az orvoslás nem járhat ugyanezen elv másik dolgozó esetében való megsértésével.

Tudományterület:

Forrás:

György István: Közszolgálati jog, HVG ORAC 2007. 36-37. o., 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 13. §

Relációk