kollegiális kormányforma

A kollegiális kormányforma a kormányformák egy különleges, és egyben egyedülálló, egyedül Svájcban létező kormányforma, amelyben a szövetségi kormány (Bundesrat, Szövetségi Tanács) tagjait a parlament két kamarája választja, négy évre, emellett a törvényhozásnak nem felelős a végrehajtó hatalom, a miniszterelnök, illetve a kormány nem rendelkezik politikai felelősséggel. A kormány tagjai között területi és politikai kiegyensúlyozottság figyelhető meg, ugyanis nem választanak két kormánytagot ugyanabból a kantonból, emellett a kormányban minden parlamenti párt képviseleteti magát, s a kormányfői tisztséget felváltva, rotációs rendszerben töltik be.

Tudományterület:

Forrás:

Szalai András: A kormányforma kérdése és dilemmái. In Bende Zsófia - Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2014. 86-87., Szente Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet 1945-2005. Osiris, Budapest, 2006. 335.

Relációk