depolitizált rendszer

A depolitizált rendszer a közigazgatási személyi állomány politikához fűződő viszonyának egyik modellje a mérsékelt semlegesség rendszere és a zsákmányrendszer mellett. Minta országa e modellnek Anglia. A depolitizált rendszerben élesen elválasztják egymástól a közszolgálati tevékenységet és a pártpolitikát. A politikai váltógazdaság szabályai szerint a parlamentek és a kormányok összetétele a választások után megváltozhat, de a személyi állomány összetételére ez nincs hatással, a közszolgálati tisztviselők változatlanu szolgálják az új kormányt., jogviszonyuk stabil. Ennek azonban az a feltétele, hogy a tisztviselők nem folytatnak pártpolitikai tevékenységet. Korábban még a pártttagság is tilos volt számukra, ma a legmagasabb besorolású kormánytisztviselők kivételével a tisztviselők lehetnek párt tagjai, de vezető tisztséget nem tölthetnek be és a párt érdekében nyílvános közszereplést sem vállalhatnak. A magyar Ktv/Kttv. ezt a modellt vette át alapjaiban.

Tudományterület:

Forrás:

György-Hazafi-Horváth-Juhász-Kis-Linder: Közszolgálati életpályák, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013 (57-58. o.)

Relációk