legfőbb ügyész

A legfőbb ügyész olyan közjogi tisztségviselő, aki az ügyészségen belül megkülönböztetett helyzetben van, és az Országgyűlésnek felelősséggel tartozik. Megválasztása a köztársasági elnök javaslata alapján, az Országgyűlés által történik, egészen pontosan az országgyűlési képviselők kétharmada által. Legfőbb ügyésszé csupán olyan, választójoggal rendelkező magyar állampolgár választható meg, aki a tisztség betöltésére nem méltatlan, büntetlen előéletű, sőt, bűncselekmény megállapítása miatt nem szerepelhet a bűnügyi nyilvántartásban (a büntetett előélet alól idővel mentesülnek azok, akiket egyszer már jogerősen elítéltek bűncselekmény elkövetése miatt, ám a bűnügyi nyilvántartásban továbbra is szerepelnek), s büntetőeljárás sem lehet ellene folyamatban. Méltatlan továbbá legfőbb ügyészi tisztségre a hivatalvesztés hatálya alatt álló személy, illetve aki vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét megszegte. A legfőbb ügyészi tisztség is összeférhetetlen bizonyos tisztségekkel. Évenkénti beszámolókészítési kötelezettséggel is rendelkezik.

Tudományterület:

Forrás:

Varga Zs. András: Az ügyészség. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 348-351.

Relációk