közszolgálat

A közszolgálat összetett értelmű, tartalmú kifejezés, melynek három jelentős értelmezési kerete különíthető el. Az első a közszférában dolgozó személyek csoportja, a széles értelemben felfogott közszolgálati alkalmazottak köre. A második megközelítésben a közszolgálat a közszférában foglalkoztatott személyzet sajátos alkalmazási módja, a közszféra személyzeti, újabb kifejezéssel humán erőforrás menedzsment (HR) rendszere. Ez magában foglalja azokat a célkitűzéseket, amelyeket a személyzettel el kívánnak érni (stratégiai tervezés), illetve e célok elérésének eszközeit. Végül a harmadik értelmezés az előzőeknél jóval tágabb, a közszolgáltatások biztosításának rendszere. Közszolgáltatáson azokat szolgáltatásokat értjük, amelyeket az állampolgárok mindegyike vagy többsége igénybe vesz, vagy vehet, s melyek vagy ingyenesen érhetők el, vagy az értéküknél jóval alacsonyabb áron.

Tudományterület:

Forrás:

Gajduschek György: Közszolgálat, KSZK ROP 3.1.1. Programigazgatóság, 2008. 17-19. o.

Relációk