dualizmus

A nemzetközi jog és a belső jog viszonya kapcsán két fő elméletcsoport került kialakításra, méghozzá a monista és a dualista elméletek, melyek közül utóbbi szerint a két jogrend (nemzetközi jog és belső jog) egymással mellérendelt viszonyban állnak, formálisan elkülönülnek, így a nemzetközi jogi normák csak akkor válnak a belső jog részévé, ha azt az adott állam hatáskörrel rendelkező szervei átültetik a belső jogba (transzformáció). Ezt az irányzatot képviselte Heinrich Triepel és Dioniso Anzilotti. Ez a fogalom nem összetévesztendő a dualizmus alkotmánytörténeti fogalmával.

Tudományterület:

Forrás:

Jakab András: A jogforrási rendszer. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 160-163., Tóth Norbert: A nemzetközi jog és a magyar jog viszonya. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013. 103-113.

Relációk