törvény

A törvények a jogszabályok hierarchiája élén álló, az Országgyűlés által a jogalkotásról szóló törvényben szereplő eljárási szabályok betartásával hozott jogforrások. (A jogforrási hierarchia élén azonban az Alaptörvény áll, amely nem határozza meg önmagát jogszabályként.) Az Országgyűlés jogosult bármilyen tárgykört, bármilyen tartalommal, bármilyen terjedelemben törvényben szabályozni, amennyiben az nem ütközik az Alaptörvénybe. Az alapvető jogok szabályozása kifejezett (fenntartott) törvényhozási tárgykörnek tekinthető, azaz csak törvényben szabályozhatók, ám e törvények végrehajtására lehetséges rendelet megalkotása is. Az ún. kizárólagos törvényhozási tárgyköröknek ezzel szemben minden részletét törvényi szinten kell szabályozni. A törvények meghozatalához főszabály szerint a jelenlévő képviselők többsége szükséges, ám léteznek bizonyos tárgykörök, amelyekben csak minősített többséggel, a határozatképes létszámban jelenlévő országgyűlési kéoviselők kétharmadának szavazata szükséges. Ezeket nevezzük sarkalatos törvényeknek.

Tudományterület:

Forrás:

Cserny Ákos - Téglási András: Magyarország belső jogforrási rendszere. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 68-70.

Relációk