jogviszonymegszűnés

A közszolgálati jogviszony megszűnése kifejezés gyűjtő fogalom. Magában foglalja mindazt az esetet, módot, mely következtében a munkáltató és a közszolgálati dolgozó között fennálló jogviszony a jövőre nézve megszűnik. Két fő esete van: a megszüntetés és a megszűnés. A megszüntetés mindig valamely kifejezett jognyilatkozat megtételével történik. A jognyilatkozat lehet egyoldalú (pl. lemondás, felmentés), kétoldalú (közös megegyezés) és három oldalú (áthelyezés). A megszűnéshez ezzel szemben nem jognyilatkozat vezet, hanem valamely jogi tény bekövetkezése (időmúlás, halál). A zárt rendszerű közszolgálati személyzeti politikában a jogviszony megszűnése általában jól szabályozott, s elmondható, hogy a tisztviselő állása stabilabb, mint a nyílt rendszerű közszolgálatban vagy a magánszférában. Ezzel együtt rögzíthető, hogy ma már az elmozdíthatatlanság nem jellemző sem a hazai, sem a nemzetközi szabályozásra és gyakorlatra.

Tudományterület:

Forrás:

György István: Közszolgálati jog, HVG ORAC 2007. 84. o.

Relációk