státustörvény

A státustörvény elnevezést a magyar jogban az Ausztrián kívüli szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvényre szokás használni, habár nem tekinthető a szó szoros értelemben vett státustörvénynek, hiszen nem határozza meg széleskörűen a szomszédos államokban élő magyar etnikumúak jogállását, hanem bizonyos kedvezményeket biztosít számukra az anyaország, illetve a lakóhely szerinti ország területén. Ezen kedvezmények igénybevételéhez a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiváltására van lehetőség. Míg korábban a magyar állampolgárság megléte kizárta a törvényben biztosított kedvezmények igénybe vételét, az állampolgársági törvény 2010-es, egyszerűsített honosítási eljárást bevezető novelláris, azaz átfogó módosításával egyidejűleg ezt a rendelkezést is módosították.

Tudományterület:

Forrás:

Schanda Balázs: Az államalkotó tényezők. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 109-110., 2001. évi LXII. Törvény a szomszédos államokban élő magyarokról

Relációk