vagyonnyilatkozat

A közszolgálati tisztviselők jelentős részét (és hozzátartozóját) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. E jogintézmény célja a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vagy bizonyos tevékenységek (pl. hatósági jogalkalmazás, vagyongazdálkodás, közbeszerzés) vagy meghatározott megbízatások, munkakörök (pl. vezetők) esetén ír elő a törvény. Vagyonnyilatkozatot kell tenni a jogviszony, munkakör keletkezése előtt, majd meghatározott időszakonként, s végül a jogviszony, munkakör megszűnésekor. Aki nem tesz nyilatkozatot, jogviszonya nem jön létre, fennálló jogviszonyát pedig megszüntetik. A vagyonnyilatkozat tartalmát a törvény pontosan meghatározza, s abban a jövedelmi helyzettől kezdve az ingatlanokon és nagyértékű ingóságokon keresztül a gazdasági érdekeltségekig mindenről bevallást kell tenni. A nyilatkozat egyik lezárt példányát a munkáltató, a másikat a közszolgálati tisztviselő őrzi. Kinyitni csak a vagyongyarapodási vizsgálat lefolytatásakor szabad.

Tudományterület:

Forrás:

2007.évi CLII. törvény egyes vagyonynilatkozat-tételi kötelezettségekről

Relációk