munkaidő

A közszolgálati tisztviselők rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének időbeli kereteit a munkaidő fejezi ki. A munkaidő a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, amely a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység (pl. számítógép bekapcsolása, a munkavégzéshez szükséges eszközök elpakolása) időtartamát is magában foglalja, azaz minden olyan eladat ellátását, amelyet a közszolgálati tisztviselő munkaköréhez kapcsolódóan, szokás szerint és rendszeresen, külön utasítás nélkül is köteles elvégezni. A tisztviselő a munkaidő kezdetén köteles a munkáltató által kijelölt munkavégzési helyen munkaképes állapotban megjelenni, ott a munkaidő alatt munkavégzés céljából rendelkezésre állni, a kapott utasításokat teljesíteni és a munkakörébe tartozó feladatokat ellátni. A munkaidő rendes és rendkívüli munkaidőből állhat.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 6.§ 7. és 23. pont.§ György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.127. o.

Relációk