közszolgálati jogviszony

A közszolgálati jogviszony (vagy szűkebb értelemben a közszolgálati tisztviselői jogviszony) a közszolgálati tisztviselői törvény és más jogszabályok által szabályozott társadalmi viszony. A törvény szerint a közszolgálati tisztviselői jogviszony az állam, valamint az állam nevében foglalkoztatott közszolgálati tisztviselő között jön létre a köz szolgálatára, munkavégzés céljából. A törvény alapos elemzése után azonban megállapítható, hogy a jogviszony egyik alanya valójában nem az állam, hanem valamilyen állami (minisztérium, kormányhivatal, dekoncentrált szerv) vagy önkormányzati (polgármesteri hivatal, társulás) szerv. A magyar közjogi hagyományok szerint e szerveket szolgálatadónak nevezhetjük. A jogviszony másik alanya a szigorú alkalmazási feltételeknek megfelelő közszolgálati tisztviselő.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 36.§ György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.15-16. o.

Relációk