felmentési idő

A közszolgálati tisztviselőt felmentése esetén felmentési idő illeti meg. A felmentési idő, amely a felmentési okiratban megjelölt napon kezdődik, két hónap. E jogintézménynek az a funkciója, hogy a felmentett közszolgálati tisztviselő a megszüntetett jogviszonya helyett új jogviszonyt tudjon létesíteni, új munkahelyet tudjon keresni. Ezért a törvény úgy rendelkezik, hogy a közszolgálati tisztviselőt a felmentés időtartamának legalább a felére a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell.. E szabály helyes értelmezése szerint a tisztviselő a munkavégzési kötelezettség alól a felmentési idő egészére is jogszerűen mentesíthető. Természetesen a mentesítés idejére is jogosult az illetményére a tisztviselő, s ezen időtartam alatt a gazdasági összeférhetetlenségi szabályok vele szemben nem alkalmazhatók.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 68.§

Relációk